All posts in JAMII

MAELEZO YA SERIKALI KUHUSU TAARIFA YA UKAGUZI MAALUM KUHUSIANA NA MIAMALA ILIYOFANYIKA KATIKA AKAUNTI YA “ESCROW” YA TEGETA PAMOJA NA UMILIKI WA KAMPUNI YA IPTL

unnamed1
1.  Historia ya Mradi
 
Mheshimiwa Spika, Katika miaka ya tisini (1990s), Tanzania ilikuwa ikikabiliwa na tatizo la uhaba wa maji katika mabwawa ya kuzalisha umeme, hali iliyopelekea kuwepo kwa upungufu wa umeme na kuathiri shughuli za maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini. Ili kukabiliana na tatizo hilo, Serikali ilichukua hatua za dharura za kuanzisha mradi wa kufua umeme wenye uwezo wa kuzalisha Megawati (MW) 100.
 
2.  Upatikanaji wa IPTL
 
Mheshimiwa Spika, Mwaka 1994 Serikali ilitoa kazi ya uwekezaji kwa Kampuni ya Independent Power Tanzania Limited (IPTL) iliyokuwa inamilikiwa na Kampuni za VIP Engineering and Marketing Ltd ya Tanzania iliyokuwa na Asilimia 30 na MECHMAR Corporation ya Malaysia (MECHMAR) iliyokuwa na Asilimia 70. Kampuni ya IPTL ilipewa leseni ya kujenga, kumiliki na kuendesha (Build-Own-Operate) Mtambo wenye uwezo wa kuzalisha umeme wa MW 100 kwa kutumia mafuta mazito eneo la Tegeta-Salasala, Dar es Salaam.
 
Katika Ukurasa wa 52 Aya ya 2 ya Taarifa ya PAC, Kamati imependekeza Mtambo huo utaifishwe.
 
Ufafanuzi:
 
Mheshimiwa Spika, Kulingana na Mkataba wa PPA kati ya TANESCO na IPTL, majukumu ya IPTL yalikuwa ni kujenga, kumiliki na kuendesha (Build, Own and Operate – BOO). Hivyo, kutaifisha Mtambo huo ni kukiuka makubaliano katika Mkataba wa PPA wa tarehe 26 Mei 1995, ukiukwaji wa aina hii ukitokea unaweza kuingiza Serikali katika mgogoro mkubwa ikiwa ni pamoja na kushtakiwa kwenye Mahakama za kibiashara za kimataifa. Aidha utaifishaji wa miradi ya uwekezaji binafsi itakuwa ni njia ya kufukuza wawekezaji binafsi.
 
Mheshimiwa Spika, Tarehe 26 Mei, 1995, TANESCO na IPTL walisaini Mkataba wa PPA kwa muda wa miaka ishirini (20), kwa ajili ya kununua umeme utakaozalishwa na IPTL. Kwa mujibu wa Mkataba huo, IPTL ilitakiwa kuiuzia TANESCO umeme usiopungua Asilimia 85 ya uwezo wa Mtambo (minimum off take). Hata hivyo, uzalishaji wa umeme haukuanza mara moja kutokana na mgogoro uliotokea kati ya TANESCO na IPTL kuhusu gharama halisi za uwekezaji na namna ya kukokotoa Capacity Charges. Hivyo, IPTL ilianza kuzalisha umeme tarehe 15 Januari, 2002. Kutokana na hali hiyo muda wa miaka 20 ya Mkataba ulianza kuhesabiwa tarehe 15 Januari, 2002 baada ya kuanza uzalishaji (Commercial Operation Date).
 
Mheshimiwa Spika, Pamoja na mambo mengine muhimu yaliyokuwemo katika PPA, Kifungu Na. 6 cha Mkataba huo kinaipa TANESCO wajibu wa kulipa malipo yaliyotajwa hapo juu na kwamba endapo kutakuwa na mgogoro wowote kuhusiana na malipo hayo (Disputed Amount), itafunguliwa Akaunti maalum (Escrow Account) ya kuhifadhi fedha hizo hadi pale pande mbili zitakapokubaliana juu ya uhalali wa malipo yanayobishaniwa. Aidha chini ya PPA, migogoro yote kuhusiana na masuala ya utekelezaji wa Mkataba huo ilitakiwa kuwasilishwa na kuamuliwa na Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Migogoro ya Uwekezaji (ICSID) ya London. Hivyo, ilikuwa ni jukumu la kila mhusika katika Mkataba huu kuwasilisha malalamiko yake ICSID yanapotokea.
 
 
 
Katika Ukurasa wa 8 Aya ya 2 ya Taarifa ya PAC imeelezwa kuwa mwaka 2004 TANESCO ilifungua shauri la ICSID 2 kupinga kiasi kikubwa cha tozo ya Capacity Charge.
 
Ufafanuzi
 
Mheshimiwa Spika, Taarifa hiyo siyo kweli kwani TANESCO haijawahi kufungua shauri lolote ICSID ya London au Mahakama yo yote dhidi ya Standard Charterd Bank kupinga kiasi kikubwa cha Capacity Charge kama inavyoelezwa katika Taarifa ya PAC. Shauri la ICSID 2 lilifunguliwa tarehe 31 Oktoba 2010 na Standard Chatered Bank Hong Kong (SCBHK) kwa ajili ya kudai malipo ya deni ililonunua kutokana na mkopo uliotolewa na mabenki ya ushirika ya Malaysia kwa IPTL.  Wahusika katika Shauri hilo la ICSID 2 ni SCBHK na TANESCO na wala siyo TANESCO na IPTL.
 
Mheshimiwa Spika, Tarehe 12 Februari, 2014 ICSID ilitoa uamuzi kuhusiana na Shauri la SCBHK na TANESCO na kuwashauri wakae kukokotoa upya malipo ya Capacity Charge. Hata hivyo, ilikuwa vigumu kwa pande hizo kutekeleza uamuzi huo kutokana na pande hizo kutokuwa na Mkataba wa kibiashara baina yao. Vile vile, kupitia Shauri la Madai Na. 60/2014, lililofunguliwa Mahakama Kuu ya Tanzania na IPTL tarehe 4 Aprili, 2014 ilizuia utekelezaji wa maelekezo hayo.
 
3.  Mgogoro kati ya IPTL na TANESCO
 
Mheshimiwa Spika, Migogoro kati ya TANESCO na IPTL ilianza muda mfupi baada ya PPA kusainiwa tarehe 26 Mei 1995. IPTL waliitaka TANESCO wakubaliane bei za kununua umeme kwa kuzingatia gharama za uwekezaji. Pande hizo mbili zilishindwa kukubaliana gharama za Capacity Charge kwa vile TANESCO walidai kuwa gharama zilizoainishwa na IPTL ni kubwa kuliko gharama halisi za uwekezaji. Mwaka 1998, TANESCO iliajiri Kampuni ya Mawakili ya Mkono & Co Advocates kutoa huduma za kisheria kwa kushirikiana na Huntons & Williams ya Marekani. Kutokana na tofauti za gharama za Uwekezaji, Mawakili hawa waliishauri TANESCO ifungue Kesi ICSID nchini Uingereza dhidi ya IPTL ili kupinga gharama hizo.
 
Mheshimiwa Spika, Kwa kuzingatia ushauri huo wa Mawakili, TANESCO ilifungua Kesi Na.ARB/98/8 ya mwezi Agosti, 1998 ikidai kuwa gharama halisi za uwekezaji ni Dola za Marekani milioni 90 na siyo milioni 163.53 kama ilivyodaiwa na IPTL. Aidha, IPTL ilidai kuwa kiwango cha marejesho ya uwekezaji (Internal Rate of ReturnIRR) ni Asilimia 23.10 ambacho pia kilipingwa na TANESCO.
 
Mheshimiwa Spika, Tarehe 12 Julai, 2001, ICSID ilitoa uamuzi wa Kesi hiyo pamoja na mambo mengine kwamba:-
 
i.     Gharama halisi za uwekezaji zikiwemo Mtambo na nyumba za wafanyakazi wa IPTL zilizoainishwa katika hesabu ya IPTL zilikuwa ni Dola za Marekani milioni 163.53 lakini ICSID iliona kuwa gharama halisi ni Dola za Marekani milioni 127.20;
 
ii.     Kiwango cha marejesho ya uwekezaji (Internal Rate of ReturnIRR) ilikuwa Asilimia 22.31 badala ya Asilimia 23.10 iliyodaiwa na IPTL; na
iii.  TANESCO na IPTL wakubaliane mfumo wa malipo ya kununua umeme ukizingatia gharama halisi za uwekezaji na kiwango cha marejesho ya uwekezaji (IRR) cha Asilimia 22.31 kwa kutumia financial model iliyokubalika na ICSID.
 
Katika Ukurasa wa 11 Aya ya 2 ya Taarifa ya PAC, imeelezwa kuwa mtaji wa uwekezaji katika Mtambo wa IPTL ni Shilingi 50,000/= na kwamba huo ndio ungetumika kukokotoa Capacity Charges ili kulipa tozo ndogo kuliko ilivyo sasa.
 
Ufafanuzi
 
Mheshimiwa Spika, Maelezo hayo siyo sahihi. Ukweli ni kwamba kutokana na maamuzi ya ICSID 1 ya tarehe 12 Julai, 2001, gharama za ujenzi wa Mtambo wa Tegeta ni Dola za Marekani 127.20 kama ilivyoelezwa katika Ukurasa wa 47 Aya ya 4 ya Taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali. Katika Taarifa hiyo, pia imeelezwa kuwa ilikubalika kuwa uwiano wa deni na mtaji utakuwa 70:30. Hii ikiwa na maana kwamba, deni ni Dola za Marekani milioni 89.04 na mtaji ni Dola za Marekani milioni 38.16. Uamuzi huo haujabadilishwa na Mahakama yo yote au mtu ye yote.
 
Mheshimiwa Spika, Tunakubaliana kwamba fedha iliyopokelewa kutoka Mabenki ya Ushirika ya Malaysia kama mkopo ni Dola za Marekani milioni 85.86 ambazo kati ya Dola za Marekani milioni 105 zilizokuwa zimeidhinishwa. Swali la kujiuliza, je Mtambo huo ulikamilikaje kwa gharama ya Dola za Marekani milioni 85.86, huku gharama halisi ya ujenzi wa Mtambo wa Tegeta ikawa Dola za Marekani milioni 127.20?
 
Mheshimiwa Spika, Ni dhahiri kwamba kuna matumizi ya zaidi ya Dola za Marekani milioni 38.16 ambazo pia zimetumika kwenye uwekezaji. Taarifa ya Kamati ya PAC haikuonesha fedha hiyo kuwa sehemu ya uwekezaji.
                                        
Mheshimiwa Spika, Tarehe 30 Juni, 2004, Kampuni ya Mawakili iliyokuwa ikiiwakilisha TANESCO katika kesi ya kwanza ya usuluhishi, Kampuni ya Mkono & Co Advocates, iliishauri TANESCO iendelee kupinga kiwango cha malipo ya Capacity Charge kilichokuwa kimeafikiwa tarehe 12 Julai, 2001 na pande hizi mbili katika Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Migogoro ya Kibiashara (ICSID) ya London. Hii ilikuwa ni miaka miwili tu baada ya usuluhishi uliochukua miaka minne kukamilika na Mtambo kuanza kuzalisha umeme tarehe 15 Januari, 2002.
 
Mheshimiwa Spika, Hata hivyo, baada ya ushauri huu, Mawakili hawa (Mkono & Co. Advocates) hawakuishauri TANESCO ifungue kesi katika Mahakama za Tanzania wala katika Mahakama ya Usuluhishi wa Migogoro ya Kimataifa (ICSID) ya London.
 
Mheshimiwa Spika, Hadi kufikia tarehe 5 Septemba, 2013 wakati Mheshimiwa Jaji Utamwa anatoa hukumu yake juu ya mgogoro wa Wanahisa wa IPTL hapakuwepo na kesi yo yote kwenye Mahakama yo yote ya kupinga gharama za Capacity Charge kati ya TANESCO na IPTL, iwe katika Mahakama za ndani au za nje. Kwa kutokuwepo Msuluhishi (Broker) katika suala hili, madai yo yote ya TANESCO yanakuwa ni madai ya upande mmoja ambayo kisheria hayawezi kuchukuliwa kuwa ndiyo madai halisi.  Kwa sababu hiyo haikuwepo formula rasmi ya kuutatua mgogoro huo zaidi ya majadiliano na maafikiano kati ya pande mbili (TANESCO na IPTL).
 
4.  Uuzaji wa Hisa za VIP
 

Continue reading →

TPDC YAOMBA TOZO EWURA KUSAFIRISHA GESI ASILIA

indexNa Beatrice Lyimo- Maelezo.

GESI asilia ni bidhaa muhimu kwa maendeleo ya wananchi na uchumi wa nchi yeyote ikiwemo Tanzania.

Hayo yamesemwa leo na Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mhe. Said Meck Sadick wakati wa ufunguzi wa taftishi juu ya maombi la Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania (TPDC) kuhusu mapendekezo ya tozo ya uchakataji na usafirishaji wa Gesi asilia uliofanyika.

Mhe. Sadick amesema  kuwa, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) ilipokea maombi ya Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania (TPDC) kuhusu mapendekezo ya tozo ya uchakataji na usafirishaji wa Gesi asilia, hivyo EWURA inatarajia kuandaa mkutano wa wadau wa gesi asilia ili kupata maoni juu ya maombi hayo.

Alibainisha kuwa, kutokana na upungufu wa maji ya kuendeshea mitambo ya umeme uliosababishwa na ukame nchini Tanzania, zaidi ya asilimia 40 ya uzalishaji wa umeme kwa sasa unategemea hiyo.
“Gesi asilia inayozalishwa kwa sasa inategemewa katika uzalishaji wa umeme nchini ambapo asilimia 88 ya gesi hii inatumika katika kuzalisha nishati ya umeme”, alisema Mhe Sadick.

Aliongeza kuwa, mitambo iliyopo inayotumia gesi asilia ina uwezo wa kuzalisha Megawati 441, lakini huzalisha Megawati 300 kutokana na uhaba wa miundombinu ya kuchakata na kusafirisha hiyo.

Aidha, Serikali inatarajia utendaji mahiri wa EWURA kuwa chachu ya kuboresha utoaji wa huduma za uchakataji na usafirishaji wa gesi asilia hapa nchini, kwani kwa kufanya hivyo itaongeza upatikanaji na ubora wa huduma na kuleta ufanisi endelevu wenye kuzingatia uboreshaji wa mazingira nchini.

“Hii ni miongoni mwa juhudi za EWURA katika kushirikiana na wadau na kupata maoni kuhusu huduma zitolewazo na TPDC pamoja na mipango itakayowasilishwa katika sekta hii muhimu ya Gesi asilia”, aliongeza Mhe. Sadick.

Wito ulitolewa kwa wadau hao kuwa makini, kujenga hoja kushiriki kwa nia njema, pamoja na kutoa maoni yakiwa na lengo la kuhakikisha kuwa mizania kati ya watumiaji huduma za uchakataji na usafirishaji wa gesi asilia inawepo, kwani TPDC na Taifa linafikia malengo ya matumizi ya gesi hiyo katika kukuza uchumi wa nchi.

TAARIFA YA JESHI LA POLISI MKOA WA MBEYA KWA VYOMBO VYA HABARI

index

MTOTO MDOGO MWENYE UMRI WA MWAKA MMOJA ALIYETAMBULIKA KWA JINA LA ANGEL RAMADHANI ALIFARIKI DUNIA BAADA YA KUTUMBUKIA KWENYE KISIMA KILICHOPO JIRANI NA NYUMBA YAO.

TUKIO HILO LIMETOKEA MNAMO TAREHE 26.11.2014 MAJIRA YA SAA 15:30 JIONI HUKO IKUTI, KATA NA TARAFA YA IYUNGA, JIJI NA MKOA WA MBEYA. INADAIWA KUWA, MTOTO HUYO ALITAMBAA KUELEKEA KWENYE KISIMA HICHO NA NDIPO ALIPOTUMBUKIA NA KUPELEKEA KIFO CHAKE.

AIDHA, WAKATI TUKIO HILO LINATOKEA MAMA MZAZI WA MTOTO HUYO ALIKUWA JIKONI ANAPIKA NA KUMUACHA MTOTO HUYO AKIWA ANACHEZA NA NDIPO ALITAMBAA NA KUTUMBUKIA KWENYE KISIMA KILIKUWA JIRANI NA NYUMBA YAO. MWILI WA MAREHEMU UMEHIFADHIWA KATIKA HOSPITALI YA RUFAA MBEYA.

KAIMU KAMANDA WA POLISI MKOA WA MBEYA KAMISHINA MSAIDIZI WA POLISI BARAKAEL N. MASAKI ANATOA WITO KWA WAZAZI/WALEZI KUWEKA UANGALIZI WA KUTOSHA KWA WATOTO WADOGO ILI KUEPUKA MADHARA YANAYOWEZA KUJITOKEZA. AIDHA, ANATOA WITO KWA JAMII KUFUNIKA VISIMA/VYOO NA KUFUKIA MASHIMO YENYE MAJI KWANI NI HATARI KWA WATOTO WADOGO HASA KATIKA KIPINDI HIKI CHA MVUA.
TAARIFA ZA MISAKO:

MTU MMOJA MKAZI WA KATUMBA WILAYA YA RUNGWE ALIYEFAHAMIKA KWA JINA LA ALEX PHILIPO (25) ANASHIKILIWA NA JESHI LA POLISI MKOA WA MBEYA AKIWA NA BHANGI KETE 22 SAWA NA UZITO WA GRAMU 110 KWENYE MFUKO WAKE WA SURUALI.

MTUHUMIWA ALIKAMATWA MNAMO TAREHE 26.11.2014 MAJIRA YA SAA 13:00 MCHANA HUKO KATIKA KATA YA IBIGI, TARAFA YA UKUKWE, WILAYA YA RUNGWE, MKOA WA MBEYA. MTUHUMIWA NI MUUZAJI NA MTUMIAJI WA BHANGI HIYO. TARATIBU ZA KUMFIKISHA MAHAKAMANI ZINAENDELEA.

KAIMU KAMANDA WA POLISI MKOA WA MBEYA KAMISHINA MSAIDIZI WA POLISI BARAKAEL N. MASAKI ANATOA WITO KWA JAMII KUACHA TABIA YA KUTUMIA DAWA ZA KULEVYA KWANI NI KINYUME CHA SHERIA NA NI HATARI KWA AFYA YA MTUMIAJI.
Imesainiwa na;
[BARAKAEL N. MASAKI – ACP]
KAIMU KAMANDA WA POLISI MKOA WA MBEYA.

UNCDF VACANY ANNOUNCEMENT

vacanciesBasically, professionals with this background:

Required Skills and Experience

Education:

At least a Master’s Degree in Business Administration, Finance, Banking or related areas, plus preferably a Bachelor Degree in engineering, finance or economics.

Experience:

Preferably a minimum of 5 years of relevant experience;

Ability to build partnerships and deliver results that meet the needs and long-term interest of clients within and outside the institution;

Demonstrated experience in preparation of project financial analysis and creation/evaluation of advanced and complex Ms Excel spread sheet financial models;

Demonstrated experience with private equity/venture investments, credit and risk assessment, with solid financial modelling and risk assessment skills. Project financing experience in the private sector is a plus;

Demonstrated experience in preliminary evaluation of project proposals for assessing their feasibility for private sector funding and/or technical support by LFI.

Here is the link with more information

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=51739

 

KIKAO CHA BARAZA LA WAFANYAKAZI WA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI ARUSHA LEO

unnamedKatibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Mbarak Abdulwakil   wa pili kutoka kushoto akimsikiliza Katibu Tawala wa Mkoa wa Arusha Bw.Adoh Mapunda muda mfupi kabla ya Bw. Mapunda kufungua kikao cha Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kilichoanza leo jijini Arusha katika hoteli ya Corridor Springs unnamed1Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Mbarak Abdulwakil   wa tatu kutoka kulia akimkaribisha Katibu Tawala wa Mkoa wa Arusha Bw. Adoh Mapunda kwenda kufungua kikao cha Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kilichoanza leo jijini Arusha katika hoteli ya Corridor Springs, wa kwanza kutoka kulia ni Naibu Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini, Abdulrahman Kaniki anayefuatia ni Kamishna Mkuu wa Idara ya Uhamiaji Sylivester Ambokile .

unnamed3Katibu Tawala wa Mkoa wa Arusha Bw. Adoh Mapunda wa kwanza kutoka kulia akifurahia jambo na Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Mbarak Abdulwakil   baada ya Bw. Mapunda kufungua kikao cha Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kilichoanza leo jijini Arusha katika hoteli ya Corridor Springs. unnamed4Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Mbarak Abdulwakil   wa pili kutoka kulia akiimba wimbo wa Solidarity Forever pamoja na wajumbe wa Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, wa pili kutoka kulia ni Katibu wa Baraza hilo la Wafanyakazi la Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Jenitha Ndone.Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi limeanza leo jijini Arusha katika hoteli ya Corridor Springs.

unnamed5Sehemu ya wajumbe wa kikao cha Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi wakiimba wimbo wa Solidarity Forever wakati wa kikao hicho, kinnachoendelea jijini Arusha katika hoteli ya Corridor Springs, wa pili kutoka kushoto ni Mkurugenzi wa Idara ya Huduma kwa Jamii Fidelis Mboya.

unnamed6Sehemu ya wajumbe wa kikao cha Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi wakishiriki kikao hicho kinachoendelea jijini Arusha katika hoteli ya Corridor Springs, wa kwanza kutoka kushoto ni Avelin Momburi ambaye ni Mkurugenzi wa Utawala na Fedha Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa (NIDA).

unnamed8

MAKAMU WA RAIS DKT. BILAL AFUNGUA KONGAMANO LA KIMATAIFA DAR

unnamed1Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Mohammed Gharib Bilal, akihutubia wakati akifungua rasmi Kongamano la Kimataifa la kuchochea mwamko wa nafasi ya mabingwa wa uchunguzi tiba katika kuboresha huduma za tiba. Kongamano hilo linalofanyika katika Hoteli ya Kunduchi Beach jijini Dar es Salaam, limewakutanisha mabingwa wa tiba za afya kutoka nchi mbalimbali za Afrika na nje ya Afrika. Picha na OMR

unnamed2Baadhi ya washiriki wa Kongamano hilo wakimsikiliza Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Mohammed Gharib Bilal, wakati akihutubia katika ufunguzi wa Kongamano hilo leo Novemba 26, 2014. Picha na OMR

unnamed3Baadhi ya washiriki wa Kongamano hilo wakimsikiliza Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Mohammed Gharib Bilal, wakati akihutubia katika ufunguzi wa Kongamano hilo leo Novemba 26, 2014. Picha na OMR

 Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tunnamed5Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Mohammed Gharib Bilal, akiwa katika picha ya pamoja na washiriki wa Kongamano hilo mara baada ya ufunguzi. Picha na OMR unnamed6Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Mohammed Gharib Bilal, akiwa katika picha ya pamoja na washiriki wa Kongamano hilo mara baada ya ufunguzi. Picha na OMR unnamed7Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Mohammed Gharib Bilal, akisalimiana na baadhi ya viongozi waratibu wa Kongamano hilo wakati alipowasili kwenye Hoteli ya Kunduchi Beach leo Novemba 26, 2014 kwa ajili ya kufungua rasmi kongamano hilo. Picha na OMR unnamed4Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Mohammed Gharib Bilal, akisalimiana na baadhi ya viongozi waratibu wa Kongamano hilo wakati alipowasili kwenye Hoteli ya Kunduchi Beach leo Novemba 26, 2014 kwa ajili ya kufungua rasmi kongamano hilo. Picha na OMR

MWILI WA MPENDWA WETU SEBASTIAN MGIMBA WAPUMZISHWA KWA AMANI KATIKA MAKABURI YA KINONDONI

 Ndugu wa Marehemu Sebastian Mgimba Philipo Mgimba (katikati) akiwa amebeba msalaba huku pembeni ndugu mwingine akiwa pamoja na picha ya marehemu wakati wa misa fupi ya mazishi yaliyofanyika katika makaburi ya Kinondoni jijini Dar Es Salaam leo.
Dada wa Marehemu Sebastian Mgimba, Mariam akiwa na ndugu zake wakati wa sala ya mazishi iliyofanyika katika makaburi ya Kinondoni leo
 Rafiki wa Marehemu akiweka udongo kwenye kaburi la Marehemu Sebastian Mgimba mara baada ya sala fupi ya mazishi kufanyika
 Baba Mzazi wa Marehemu Sebastian Mgimba, Mzee Mgimba pamoja na Mama wakiwa na shada la maua tayari kwa kuweka juu ya kaburi la Mtoto wao Marehemu Sebastian Mgimba
 Ndugu wa Marehemu Sebastian Mgimba wakiweka shada la Maua juu ya kaburi la Marehemu Sebastian Mgimba
 Dada wa Marehemu Sebastian Mgimba, Bi Mariam Lukaza akiwa na mumewe Johnson Lukaza wakijiandaa kuweka shada la Maua juu ya Kaburi la Marehemu Sebastian Mgimba katika mazishi yaliyofanyika leo katika makaburi ya Kinondoni Jijini Dar Es Salaam.
Mama Leoncia Lukaza akijiandaa kuweka Shada la Maua kwa niaba ya familia ya Lukaza katika kaburi la Marehemu Sebastian Mgimba kwenye mazishi ya marehemu Sebastiani Mgimba yaliyofanyika leo katika makaburi ya Kinondoni jijini Dar Es Salaam.
Umati wa Watu waliojitokeza kwaajili ya Kumpumzisha Ndugu yetu Sebastian Mgimba katika makaburi ya Kinondoni.Picha na Josephat Lukaza – http://www.josephatlukaza.com

Marehemu Sebastian Mgimba alifariki dunia tarehe 20 Nov 2014 nchini Malaysia, Marehemu ameacha Mke na mtoto mmoja. Mungu ailaze Roho ya Marehemu Mahala Pema Peponi Amin

SIKU YA TAKWIMU AFRIKA KUADHIMISHWA KESHO NOVEMBA 27-2014 UKUMBI WA JUMBA LA MAKUMBUSHO MKABALA NA CHUO CHA USIMAMIZI WA FEDHA (IFM) JIJINI DAR ES SALAAM

 Mkurugenzi wa Sensa ya Watu na Takwimu za Jamii, Ofisi ya Taifa ya Takwimu (NBS), Iphrahim Kwesigabo, akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari Dar es Salaam leo kuhusu Siku ya Takwimu Afrika itakayo adhimishwa Dar es Salaam kesho. Kulia ni Mtakwimu Mkuu, Adella Ndesengia.

 ” Nilazima picha hii niipate hata iweje’ kama anaongea Ofisa Habari wa NBS, Veronika Kazimoto wakati akichukua taarifa hiyo kwa njia ya picha- kweli mama yupo kazini -chezea kazi wewe.

 wanahabari wakichukua tukio hilo.

 Mkrugenzi wa Sensa ya Watu na Takwimu za Jamii, Ofisi ya Taifa ya Takwimu (NBS), Iphrahim Kwesigabo (kushoto), akisisitiza jambo kwenye mkutano huo.

………………………………………………………………………..

Dotto Mwaibale

OFISI ya Taifa yaTakwimu imeitaka jamii  kutoa ushirikiano wakati wa ukusanyaji wa taarifa za matumizi,kwamba husaidia kuandaa sera na kupanga mipango ya maendeleo nchini.
 
Kauli hiyo imetolewa leo jijini Dar es Salaam  na Mkurugenzi wa Sensa ya Watu na Takwimu za Jamii, Ephraim Kwesigabo wakati akitoa taarifa ya maadhimisho ya Siku ya Takwimu Afrika yatakayofanyika kesho.
 
“Maadhimisho ya siku ya siku ya takwimu Afrika hufanyika kila ifikapo Novemba 18 kila mwaka, kwa Tanzania tumechelewa kwa sababu ya utekelezwaji wa majukumu mengine ya kiserikali, hivyo maadhimisho hayo yanafanyika leo,” alisema Kwesigabo.
 
Kwesigabo alisema lengo la maadhimisho hayo ni kuongeza ufahamu kuhusu nafasi na mchango wa tasinia ya takwimu katika kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii barani Afrika.
 
Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo anatarajiwa  kuwa ni Waziri wa Fedha kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Yosuf Mzee na kwamba wadau wengine watakaoshiriki ni  wizara, Idara na Taasisi za Serikali, wadau wa maendeleo,vyuo vya elimu ya juu,wadau wengine wa takwimu nchini.OFISI ya Taifa yaTakwimu imeitaka jamii  kutoa ushirikiano wakati wa ukusanyaji wa taarifa za matumizi,kwamba husaidia kuandaa sera na kupanga mipango ya maendeleo nchini.
 
Kauli hiyo imetolewa jana jijini Dar es Salaam  na Mkurugezi wa Sensa ya Watu na Takwimu za Jamii,Ephaim Kwesigabo wakati akitoa tarifa ya maathimisho ya siku ya takwimu Afrika.
 
“Maadhimisho ya siku ya siku ya takwimu Afrika hufanyika kila ifikapo novemba 18 kila mwaka,kwa Tanzania tumechelewa kwa sababu ya utekelezwaji wa majukumu mwengine ya kiserikali,hivyo maadhimisho hayo yanafanyika leo,”alisema.
 
Kwesigambo alisema lengo la maadhimisho hayo ni kuongeza ufahamu kuhusu nafasi na mchango wa tasinia ya takwimu katika kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii barani Afrika.
 
Mgeni rasmi anaetarajiwa katika maadhimisho hayo ni waziri wa fedha kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar,Yosuf Mzee na kwamba wadau wengine watakaoshiriki ni  wizara,Idara na Taasisi za Serikali,wadau wa maendeleo,vyuo vya elimu ya juu,wadau wengine wa takwimu nchini. (Imeandaliwa na mtandao wa www.habari za jamii.com)

MAANDALIZI YA UCHAGUZI WA VIONGOZI WA SERIKALI ZA MITAA YAKAMILIKA KUFANYIKA DISEMBA 14-2014

  Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali ya Mtaa (Tamisemi), Jumanne Sagini, akizungumza na waandishi wa habari Dar es Salaam, kuhusu maandalizi ya uchaguzi huo. Kushoto ni  Mkurugenzi Msaidizi Idara za Serikali za Mitaa, ambaye pia ni Mratibu wa Uchaguzi wa Viongozi wa Serikali za Mitaa, Denis Bandisa. (Imeandaliwa na mtandao wa www.habari za jamii.com)

  Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali ya Mtaa (Tamisemi), Jumanne Sagini (katikati), akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano huo. 

 Mkurugenzi Msaidizi Idara za Serikali za Mitaa, ambaye pia ni Mratibu wa Uchaguzi wa Viongozi wa Serikali za Mitaa, Denis Bandisa, akiwaonesha wanahabari daftari la kura wakati akitoa ufafanuzi wa masuala kadhaa.
 Wanahabari wakiwa kwenye mkutano huo kuchukua taarifa hiyo.
 
Dotto Mwaibale
 
WAKATI wananchi wakijishauri kujiandikisha katika uchaguzi wa serikali za mitaa, Ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa  (Tamisemi ) imekiri kuzorota kwa zoezi hilo,na hivyo kuwataka wananchi kujitokeza kwa wingi katika zoezi hilo.
 
Akizungumza na waandishi wahabari Dar es salaam leo, Katibu Mkuu wa Wizara hiyo Jumanne Sagini alisema kuzorota huko kumetokana na serikali kuchelewa kutoa elimu kwa wananchi na hivyo kusababisha kukosa muelekeo.
 
Alifafanua kuwa kwa kawaida uchaguzi huo hufanyika mwezi oktoba na hivyo waziri mkuu anatakiwa kutoa taarifa hiyo siku 30 kabla lakini kutokana na kuwepo kwa bunge lakatiba hali hiyo ilibadilika na hivyo kuiilazimu serikali kusogeza mbele mchakato huo.
 
“Nikweli hali hiyo ipo kama mnavyosema wandishi,lakini nyie ndio mnatakiwa kutusaidia kuzidi kutoa elimu,tumekuwa tukifanya vipindi katika vyombo mbalimbali vya habari lakini bado elimu inahitajika zaidi”alisema.
 
“Na wiki ya kwanza jambo hili lilionekana kuzorota kwa sababu ilikuwa ni wiki ya wagombea kuchukua fomu,wananchi wakajua ni siku ya kujiandikisha,lakini mchakato unakwenda vizuri kwasiku hizi mbili”aliongeza.
 
Sagini alipoulizwa na wandishi kuhusu mkanganyiko wa vituo vya kupigia kura alisema vituo vyoye vilivyopo katika mazingira ya huduma za Afya zinatakiwa kuondolewa na kupelekwa kwenye shule za msingi ilikuepusha usumbufu kwa kwa wagonjwa.
 
kauli hiyo ilitokana na kuwepo kwa kituo cha Zahanati ya Tandale kugeuzwa kuwa kituo cha uandikishaji kwa wapiga kura hali inayopeleka wagonjwa kulalamika kuwa wanapata usumbufu,hivyo kuwataka wahusika kuhamisha kituo hicho.
 
 
Akizungumzia bajeti ya uchaguzi huo, Mratibu wa uchaguzi Taifa, Denis Bandisa alisema serikali imetenga bilioni 20 kwa ajili ya uchaguzi huo ambapo,kati ya hizo bilioni nane kwa ajili ya malipo ya makarani,bilioni sita vifaa vya kujiandikishia,na bilioni sita kwa ajili ya matumizi mengine.
 
Hata hivyo Denis hakutaka kubainisha kuwa matumizi mengine ni yapi katika fedha hizo,na kusema kila karani atakuwa atalipwa sh. 10,000 kwa siku kutokana bajeti ya serikali kuwa ndogo.
 
“Kipindi cha mwanzo tlikuwa hatulipi kabisa,kwasababu sio kazi ngumu,ila kwasasa tukaona sio vema kwa sababu wanatumia nauri zao,tukaamua kutenga kiasi hicho cha fedha ila badae tutaangalia utaratibu wa kuwaongezea katika uchaguzi mkuu”alisema Denis.
 
Hata hivyo alitaja idadi ya kata zinazo husika na uchaguzi kuwa ni 3,802,mitaa 3741,Vijiji 12,443 na vitongoji 64,616.
 
Hata hivyo gazeti hili lilipa baadhi ya vituo na kushuhudia makarani wakisema kuwa kwasiku huandikisha wananchi 30.

SEND OFF PARTY YA NOREEN MHINA YAFANA KATIKA UKUMBI WA DELUXE SINZA.

 
 Bibi Harusi Mtarajiwa Noreen Mhina  akiwa katika nyuso ya Furaha, jana tarehe 25.11.2014
  
 Bibi Harusi Mtarajiwa Noreen akiwa amempata Mume wake mtarajiwa Leonard  Baada ya kumsaka ukumbi Mzima kwa ajili ya kumtambulisha kwa wageni waalikwa .
 Bibi harusi Mtarajiwa Noreen akimvisha Mume wake mtarajiwa Leonard  zawadi ya Saa Mara baada ya kutambulishwa Rasmi wa wageni waliofika katika Sherehe ya kumuaga
Mc wa Sherehe hiyo ya Kumuaga Noreen Akiendelea na yake
 
 Bwana Harusi Mtarajiwa Leonard  akionesha zawadi yake ya saa aliyonunuliwa na Mke wake mtarajiwa Noreen ikiwa ni moja ya zawadi ya kufika kwake katika sherehe hiyo
 
 Mume Mtarajiwa Leonard  wa Noreen akiwa anamlisha  Chakula Mkewe Mtarajiwa ishara ya Upendo
Msemaji wa upande wa Bwana harusi mtarajiwa akiwakaribisha Rasmi katika harusi upande wa wazazi wa Noreen, Ndugu jamaa na marafiki na kutoa nasaha chache. Jana Tarehe 25.11.2014

Meza
ya wazazi wa upande wa Bibi harusi mtarajiwa wakiwa wanasikiliza Nasaha
kutoka kwa msemaji wa upande wa Bwana Harusi mtarajiwa.

Wadada wa Mujini nao walimwagia pesa za kutosha Noreen..
Baadhi ya Marafiki wakubwa wa Noreen aliosoma nao katika chuo cha CBE Dodoma
Palikuwa hapatoshi hapa ambapo Noreen na Bwana Harusi Mtarajiwa Leonard  pamoja na wageni wengine waalikwa walicheza kwaito ya nguvu..
Burudani ya Nguvu inaendelea hapa..
Kama kawaida wale mapaparazi wa kujitegemea hawakosi kupata ukodaki wa nguvu kwa ajili ya Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp na kwengine kwingi kuifanya sherehe kuwa inanoga zaidi
Baadhi ya Wageni waalikwa wakifuatilia Sherehe na kufurahi.
Bibi Harusi Mtarajiwa akiwa anapunga mikono kuaga wageni waalikwa ishara ya kuondoka ukumbini kwenda kupumzika na kujiandaa na harusi huku akisindikizwa na wapambe wa kutosha.
 
 

MATUKIO YA PICHA ZA KUJIANDIKISHA UCHAGUZI WA SERIKALI ZA MITAA

unnamedMkazi wa Mtaa wa Mivinjeni ,Evod Millinga(kushoto) akijiandikisha akionesha kitambulisho chake leo kwa mwandikishaji wa kituo cha cha kujiandikisha  cha kura kwa ajili ya uchaguzi wa Serikali za Mitaa, Beatrice Likundo(kulia)  kilichopo kwenye Shule ya Msingi Mivinjeni jijini Dares Salaam. unnamed2Mkazi wa Mtaa wa Mivinjeni , Asha Bakari (kushoto) akijiandikisha  leo kwa mwandikishaji wa kituo cha cha kujiandikisha  cha kura  kwa ajili ya uchaguzi wa Serikali za Mitaa, Beatrice Likundo  kilichopo kwenye Shule ya Msingi Mivinjeni jijini Dares Salaam. unnamed3Mwandikishaji wa kituo cha cha kujiandikisha  cha kura kwa ajili ya uchaguzi wa Serikali za Mitaa, Beatrice Likundo (kulia) kilichopo kwenye Shule ya Msingi Mivinjeni jijini Dares Salaam akimwandikisha jina leo  Mkazi wa Mtaa wa Mivinjeni ,Evod Millinga kwa ajili ya uchaguzi huo. unnamed4Mkazi wa Mtaa wa Shimo la Udongo, Abdallah  Rashid Abdallah (kushoto) akitia saini leo   mara baada ya kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa Serikali za Mitaa leo jijini Dares Salaam katika kituo cha polisi cha Shimo la Udongo.Kulia ni mwandikishaji wa kituo hicho, Nongaki Hassan. unnamed5Mkazi wa Mtaa wa Mivinjeni ,Gilbert Katoto (kulia) akitia saini leo mara baada ya kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa Serikali Mitaa  katika kituo cha kujiandisha k cha Katakiu  kwa Bea  kilichopo kwenye  Mtaa wa  Mivinjeni  jijini Dares Salaam.Kushoto ni Mwandikishaji wa kituo hicho, Isabela  Mwera.

PICHA NA MAGRETH KINABO – MAELEZO

KONGAMANO LA 31 LA KISAYANSI LAENDELEA MJINI BAGAMOYO

DSC_0825Maximilian Mapunda kutoka shirika la Afya Duniani (WHO-Country Officer) akiwasilisha mada kwenye kongamano hilo.

Na Andrew Chale, Bagamoyo

Pichani ni baadhi ya picha za matukio ya siku ya pili, jana Novemba 25 kwenye kongamano la Kisayansi la 31, ’31th Annual Scientific Conference and Annual General Meeting’.. lililoandaliwa na Tanzania Public Health Association (TPHA).

Mkutano huo unafanyika mjini hapa Bagamoyo katika Ukumbi wa Stella Maris, Bagamoyo, Pwani Tanzania.

Kongamano hilo la kisayansi la 31, limeanza Novemba 24 linatarajia kuwa la siku tano na kutarajia kumalizika Novemba 28 ambapo wataalamu wa afya na wadau watajadilina mambo mbalimbali ya afya hapa nchini.

DSC_0830Katibu Mtendaji wa TPHA Taifa, Dk. Oberlin Kisanga akiwasilisha mada maalum kwenye kongamano hilo.

DSC_0852Dk. Ali Mzige mshiriki wa Kongamano la Kisayansi la 31, akiwasilisha mada maalum.

DSC_0848Mwenyekiti wa TPHA Taifa, Dk.Elihuruma Nangawe akitoa ufafanuzi kwenye mada zinazotolewa na wajumbe kwenye kongamano hilo.

DSC_0856Wajumbe wa kongamano hilo wakichangia mada.

DSC_0857Katibu Mtendaji wa TPHA Taifa, Dk. Oberlin Kisanga (kushoto) akifuatilia kwa makini kongamano hlo.

Serikali yaipongeza TPHA kukuza sekta ya afya

DSC_0684

Mkurugenzi wa Idara ya Tiba wa Wizara ya Afya na Ustawi wa jamii, Dk. Margaret Mhando akifungua kongamano hilo la kisayansi.

Na Andrew Chale, Bagamoyo

SERIKALI kupitia Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, imepongeza juhudi za makusudi zinazofanywa na Chama cha Afya ya Jamii Tanzania (TPHA) katika kushughulikia masuala ya afya kwa jamii huku ikiahidi kushirkiana kwa ukaribu.

Hayo yalisemwa jana mjini hapa na mgeni rasmi Mkurugenzi wa Idara ya Tiba wa Wizara ya Afya na Ustawi wa jamii, Dk. Margaret Mhando, aliyemwakilisha Katibu Mkuu wa wizara hiyo, Dk.Donan Mmbando wakati wa ufunguzi wa kongamano la 31 la Kisayansi na Mkutano mkuu wa mwaka wa TPHA unaoendelea katika ukumbi wa Stella Maris, Bagamoyo.

Dk.Margaret Mmbando alisema kuwa juhudi za dhati zinazofanywa na wadau wa afya serikali inazitambua na watahakikisha wanaendelea kuungana nao kwa hali na mali ilikuisaidia jamaii kwenye mambo yote ya msingi hususani masuala ya afya.

“Tunaipongeza TPHA kwa juhudi hizi za dhati kabisa katka ukuaji na ustawi wa sekta ya afya. Hivyo pia naamini baada ya kongamano hili kwa muda wa siku tano kila atakayetoka hapa atajifunza mambo makubwa na ya msingi katika mustakaba wa sekta hii” alisema Dk.Margaret Mhando.

DSC_0697

Katibu Mtendaji wa TPHA Taifa, Dk. Oberlin Kisanga (kulia) akimkaribisha, Dk. Margaret Mhando kwenye ufunguzi huo.

Aidha aliwataka TPHA kutanuka zaidi kuwa na matawi mengi ikiwemo kufika pembezoni mwa nchini ilikuweza kutanua huduma zao hizo.

Kwa upande wake, Mwenyekiti wa TPHA Taifa, Dk.Elihuruma Nangawe alisema kongamano hilo la kisayansi la 31, linatarajia kuwa la siku tano na kutarajia kumalizika Novemba 28 ambapo wataalamu wa afya na wadau watajadilina mambo mbalimbali ya afya hapa nchini.

Naye Katibu Mtendaji wa TPHA Taifa, Dk. Oberlin Kisanga alisema kongamano hilo ni la kuwakutanisha wataalamu ili kubadilishana ujuzi, uzoefu na kutoa mapendekezo namna ya kuleta mabadiliko katika jamii.

“Kongamano la kisayansi na mkutano mkuu wa mwaka unahusisha wataalamu wa kisayansi wa ndani na nje ya Tanzania ambapo watajadili masuala ya jamii na maendeleo ya milenia,” alisema Dk. Kisanga na kubainisha kwamba shughuli hiyo itahitimishwa Novemba 28.

Mkutano huo leo unaingia siku ya pili ambapo wajumbe wa TPHA, wanachama na wadau wa sekt za afya na mambo ya jamii wameendelea kujadili mambo mbalimbali katika ukuaji wa sekta ya afya hapa nchini.

DSC_0655

Mwenyekiti wa TPHA Taifa, Dk. Elihuruma Nangawe akitoa lecture katika kongamano hilo.

DSC_0622

Baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wakifuatlia mada mbalimbali zilizokuwa zikitolewa.

DSC_0682

DSC_0707

Mgeni rasmi Dk. Margaret Mhando kwenye picha ya pamoja na washiriki mara baada ya kufungua kongamano hilo.

DSC_0709

UPDATES YA MSIBA WA NDG SEBASTINA MGIMBA : MWILI WA MAREHEMU SEBASTIAN MGIMBA WAWASILI NCHINI LEO, MAZIKO KUFANYIKA KESHO KATIKA MAKABURI YA KINONDONI.

 Ndugu pamoja na jamaa wa marehemu Sebastian Mgimba aliyefariki dunia nchini Malaysia wakibeba jeneza lenye mwili wa Marehemu mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Dar Es Salaam eneo la Mizigo ukitokea nchini Malaysia.
Jeneza lenye Mwili wa Marehemu Sebastian Mgimba aliyefariki nchini Malaysia likiingizwa katika gari maalumu la kubebea jeneza katika uwanja wa Ndege wa Dar Es Salaam katika eneo la kutolea na kusafirishia mizigo mara baada ya mwili huo kuwasilini Nchini Leo ukitokea Nchini Malaysia.
Mchungaji akiendelea na ibada fupi iliyofanyika katika eneo la Kutolea mizigo katika uwanja wa ndege wa Dar Es Salaam mara baada ya Mwili wa Marehemu Sebastian Mgimba kuwasili nchini leo.Picha zote na Josephat Lukaza – Wa http://www.josephatlukaza.com

Msiba wa Marehemu Sebastian Mgimba upo Sinza Kumekucha ambapo baada ya mwili kupokelewa leo uwanja wa ndege wa Dar Es Salaam umepelekwa Kwake Sinza na Hatimaye Kesho Kutakuwa na Misa ya kumuombea marehemu na hatimaye Mwili wa Marehemu kupumzishwa Katika Nyumba yake ya Milele Katika Makaburi ya Kinondoni Jijini Dar Es Salaam. Mungu ailaze Roho ya Marehemu Mahala Pema Peponi Amina

Bwana ametoa na Bwana Ametwaa Jina la Bwana lihimidiwe

PINDA AHUDHURIA SHEREHE ZA KUMWEKA WAKFU ASKOFU WA ANGLICAN DODOMA

unnamedWaziri Mkuu, Mizengo Pinda akisalimiana na Maaskofu wa kanisa la Anglican nchini bada ya kuwasili kwnye Kanisa lao Kuu mjini  Dodoma kuhudhuria ibada ya kumweka wakfu Askofu wa Dayosisi ya Central Tanganyika,Dkt. Dickson Chilongani Novemba 23, 2014. (Picha na Ofisi ya Waziri Mkuu)

unnamed1Waziri Mkuu, Mizengo Pinda akimkabidhi zawadi ya picha Askofu  wa Dayosisi ya Central Tanganyika,Dkt. Dickson Chilongani katika ibada ya kumweka wakfu  Askofu huyo iliyofanyika kwenye kanisa kuu la Anglican mjini Dodoma Novemba 23, 2014. (Picha na Ofisi ya Waziri Mkuu)

unnamed4Waziri Mkuu, Mizengo Pinda akizungumza na washiriki wa ibada ya kumweka wakfu, Askofu wa Da yosisi ya Central Tanganyika,Dkt. Dickson Chilongani   kwenye  kanisa Kuu la Anglican mjini Dodoma  Novemba 23, 2014.  (Picha na Ofisi ya Waziri Mkuu

unnamed Baadhi ya washiriki wa  Ibada ya  kumweka wakfu Askofu wa Dayosisi ya Central Tanganyika,Dkt. Dickson Chilongani  wakimsikiliza Waziri Mkuu Mizengo Pinda wakati alipozungumza kwenye ibada hiyo iliyofanyika kwenye kanisa Kuu la Anglican mjini Dodoma  Novemba 23, 2014.  (Picha na Ofisi ya Waziri Mkuu)

FURAHIA KIBONZO NA NATHAM MPANGALA

_DSC0102

HALMASHAURI NCHINI ZAASWA KUTOA ELIMU YA UTUNZAJI WA MAZINGIRA

_DSC0102

Naibu Wazir Ofisi ya Makamu wa Rais Mheshimiwa Ummy Mwalimu akipata maelezo juu ya usafi wa mazingira eneo la soko unavyofanyika. Anayetoa maelezo ni Mwenyekiti wa Soko la Tandale Sultan Ally Kinombo.

Halmashauri zote Nchini zimetakiwa kuendelea kuhamasisha na kutoa Elimu kwa  Wananchi juu ya utunzaji wa mazingira  na pia kuimarisha miundombinu ya masoko ambayo ni mibovu na ya kizamani. Hayo yamesemwa na Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Mheshimiwa Ummy Mwalimu wakati alipofanya ziara ya kutembelea masoko ya manispaa za Temeke na Ilala za jijini Dar es Salaam.

Amekumbushia pia kila Manispaa kuzingatia agizo la Makamu wa Rais la kufanya usafi kila jumamosi ya mwanzo wa mwezi pia ametoa wito watu kutooneana aibu katika kutupa taka hovyo. Kila mtu awe mlinzi wa mwenzie kuhakikisha anatunza mazingira ianavyotakiwa na pia hatupi taka hovyo, alisema Mheshimiwa Ummy.

Katika ziara hiyo aliongea na wafanyabiashara katika masoko hayo na walimwambia changamoto wanazokutana nazo katika swala zima la kudumisha  usafi katika sehemu zao za biashara ni uhaba wa maji na vifaa vya kufanyia usafi.

Ziara hiyo ni muendelezo wa ziara za mbalimbali za Viongozi wa Ofisi ya Makamu wa Rais katika kuhakikisha utunzaji wa Mazingira unafanikiwa kwa kiasi kikubwa katika jiji la Dar es Salaam na Nchi ya Tanzania kwa ujumla.

UTT-AMIS YAFANYA MKUTANO WA TATU WA WAWEKEZAJI

 Mwenyekiti
wa
Bodi ya Wadhamini ya Mfuko wa Uwekezaji Nchini (UTT-AMIS), Joseph Kuzilwa akizungumza wakati wa Mkutano Maalum wa Tatu
wa Wawekezaji uliofanyika jijini Dar es Salaam.
Mkurugenzi Mtendaji wa UTT-AMIS, Hamis Kibola,
akizungumza wakati wa Mkutano Maalum wa Tatu wa Wawekezaji.
Simon Higangala, akifafanua jambo wakati wa Mkutano Maalum wa Tatu wa Wawekezaji.
Mkurugenzi wa Fedha na Utawala (UTT-AMIS), Joan Msofe akifafanua jambo jijini Dar es Salaam
wakati wa Mkutano Maalum wa Tatu wa Wawekezaji nchini.

Baadhi ya wanachama wa
UTT, wakichangia mada wakati wa Mkutano Maalum wa Tatu wa Wawekezaji nchini.
Baadhi ya wanachama wa
UTT, wakichangia mada wakati wa Mkutano Maalum wa Tatu wa Wawekezaji nchini.
Mkurugenzi Mtendaji wa Mfuko wa Uwekezaji (UTT-AMIS), HamisKibola (kushoto) akiteta jambo na Mwenyekiti
wa
Bodi ya Wadhamini ya Mfuko wa Uwekezaji Nchini (UTT-AMIS), Joseph Kuzilwa.
Wanachama wa Mfuko wa Uwekezaji (UTT-AMIS).

MDAU SIDDY NA ZIARA YA UTURUKI

ippMdau Sidi Mgumia, mwandishi wa gazeti la The African akiwa katika ziara ya siku chache mjini Istanbul, nchini Turkey. Ziara hiyo ni kwa ajili ya kujifunza utamaduni wa nchi hiyo pia kuona namna walivyopiga hatua hatika maeneo mbalimbali ikiwemo ya kiasia, kitamaduni na pia elimu. Na katika kulifanikisha hilo, yeye pamoja na wenzake kutoka Tanzania pamoja na wenyeji wao walitembelea maeneo mbalimbali yakuvutia na yenye historia kwa Waturuki na hata ulimwengu mzima.

ippAkiwa studio ndani ya Ofisi za S-TV, Instanbul

ippAkiwa Granda Bazaar

ippMdau Sidi Mgumia akiwa na wenzake katika chuo kikuu cha Fatih-Istanbul

ippSidi Mgumia akiwa na wanafuzni wa shule ya Msingi ya Fatih

ippAkifurahia gitaa katika darasa la muziki

unnamed8Mandhari ya mji wa Istanbul

unnamed9Mji wa Istanbul wakati wa usiku

DATIUS JOVIT ALAMBA NONDOZ YA ELIMU YA CHUO KIKUU KISHIRIKI CHA DUCE

 Kijana Datius akiwa katika Picha ya Pamoja na Baba yake Mzazi (nyuma ya babu yake aliyevaa miwani) Babu zake na dada zake wakati alipotunukiwa nondo yake ya elimu kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha DUCE hapo jana
 Datius Akiwa katika picha ya pamoja na Baba yake Mzazi (Kushoto) pamoja na Babu yake mdogo (kulia)
 Akivishwa taji na Dada yake aitwaye Neema
Akiwa na Dada mara baada ya kulamba nondoz.Picha Zote na Josephat Lukaza wa http://www.josephatlukaza.com

WANAVYUO DODOMA WAASWA KUJALI NAFASI WALIYONAYO

unnamedKwaya ya pamoja inayojumuisha Vyuo vikuu vyote vya Dodoma (Mass Choir) ikiimba wimbo maalum kwenye mkesha wa kusifu na kuabudu uliosema ‘Dodoma izidi kung’ara’ ikiwa ni sehemu ya maombi yao kwa mkoa huo. (Picha na Irene Bwire) unnamed2 Kwaya ya Safina ya Kanisa la Anglikana la Dodoma ikitoa burudani kwenye mkesha wa kusifu na kuabudu (Campus Night) uliofanyika mwishoni mwa wiki kwenye ukumbi wa Chimwaga, mjini Dodoma. (Picha na Irene Bwire) unnamed3 Kwaya ya New Life Band ya Arusha ikitoa burudani ya kuimba kwa bass bila ala za muziki kwenye mkesha wa kusifu na kuabudu (Campus Night) uliofanyika mwishoni mwa wiki kwenye ukumbi wa Chimwaga, mjini Dodoma. (Picha na Irene Bwire) unnamed4Kwaya ya Abednego & The Worshippers ya Arusha ikitoa burudani kwenye mkesha wa kusifu na kuabudu (Campus Night) uliofanyika mwishoni mwa wiki kwenye ukumbi wa Chimwaga, mjini Dodoma. (Picha na Irene Bwire) unnamed5Sehemu ya wanafunzi kutoka vyuo vya elimu ya juu vya mkoa wa Dodoma wakisifu kwenye mkesha maalum (Dodoma Campus Night) uliofanyika mwishoni mwa wiki kwenye ukumbi wa Chimwaga, mjini Dodoma. (Picha na Irene Bwire) unnamed6Sehemu ya wanafunzi kutoka vyuo vya elimu ya juu vya mkoa wa Dodoma wakisifu kwenye mkesha maalum (Dodoma Campus Night) uliofanyika mwishoni mwa wiki kwenye ukumbi wa Chimwaga, mjini Dodoma. (Picha na Irene Bwire) unnamed7Baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo vya elimu ya juu vya mkoa wa Dodoma wakicheza karibu na jukwaa kubwa kwenye mkesha maalum (Dodoma Campus Night) uliofanyika mwishoni mwa wiki kwenye ukumbi wa Chimwaga, mjini Dodoma. (Picha na Irene Bwire) unnamed8Baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo vya elimu ya juu vya mkoa wa Dodoma wakicheza karibu na jukwaa kubwa kwenye mkesha maalum (Dodoma Campus Night) uliofanyika mwishoni mwa wiki kwenye ukumbi wa Chimwaga, mjini Dodoma. (Picha na Irene Bwire)

unnamedd

Mchg. Casey Kalaso (kulia) kutoka Zambia akitoa mafundisho kwa wanavyuo waliohudhuria mkesha wa kusifu na kuabudu (Campus Night) uliofanyika mwishoni mwa wiki kwenye ukumbi wa Chimwaga, mjini Dodoma. Kushoto ni Mchg. Rodgers Namwenje ambaye alikuwa mkalimani. (Picha na Irene Bwire

 …………………………………………………………………….

MKUU wa Mkoa wa Njombe, Dk. Rehema Nchimbi amewataka wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu vya mkoa wa Dodoma watumie fursa waliyonayo kuisaidia nchi ya Tanzania isonge mbele na kufikia uchumi wa juu zaidi.

 Alitoa nasaha hizo mwishoni mwa wiki wakati akizungumza na wanavyuo hao kwenye ukumbi wa Chimwaga, Dodoma wakati wa mkesha wa kusifu na kuabudu (Dodoma Campus Night) ulioandaliwa maalum kwa ajili ya kuwajenga kimaadili wanafunzi wa vyuo vya mkoa huo.

 Dk. Nchimbi ambaye alikuwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma kabla ya kuhamishiwa Njombe, aliwaasa wanafunzi hao waache kuendekeza matumizi ya simu za mkononi kwa kutumiana meseji ambazo zinawatoa kwenye umakini wa masomo yao. “Inasikitisha kuona mwanafunzi akiingia mwaka wa kwanza anakuwa mwema, lakini baada ya muda anarudi nyuma kimaendeleo… kisa meseji anazotumiwa”.

 “Muwe makini na masomo yenu. Angalieni mavazi yenu, angalieni mienendo yenu, jichungeni msiyumbishwe na tabia za makundi lakini kikubwa zaidi ni kutambua nafasi mlizonazo na kusimama imara ili kuisadia nchi hii isonge mbele na kufikia uchumi wa juu zaidi,” alisema.

 Mapema, akimkaribisha kuzungumza na wanafunzi hao, Mchungaji Kiongozi wa Kanisa la TAG-ICC Dodoma, Dk. Gerald Ole Nguyaine aliwaambia wanavyuo kwamba wanapaswa kuiheshimu nafasi hiyo ya pekee ambayo Mungu amewapa.

 “Hebu jiulize ni wanafunzi wangapi ambao wamebaki huko nje na wanatamani kuingia Chuo Kikuu… ni lazima muwe focused ili kuitendea haki nafasi mliyoipata. Na kama unataka kuwa mtu ambaye Mungu alikusudia uwe, ni lazima ujisalimishe kwake,” alisema.

 Akitoa mafundisho kwa wanavyuo hao, Mchungaji Casey Kalaso wa Kanisa la Utume wa Kristo kutoka Kabwe, Zambia aliwataka wanavyuo hao watambue kuwa mafanikio yanakuja pale mtu anapofanya maandalizi na kutumia vizuri fursa aliyonayo.

 “Changamoto kuwa inayotukabili hivi sasa ni kwa mwanadamu kutojua majira aliyomo… watu wengi hatujui nini tunapaswa kufanya na kwa wakati gani. Usipokuwa mwangalifu utalia baadaye wakati ulichezea fursa uliyoipata sasa,” alisema.

 Akitumia mfano wa Samson na Delila kutoka kitabu cha Waamuzi (sura ya 13), aliwataka waithamini nafasi waliyonayo kwani ikipotea ni nadra kuipata tena na kuitumia vizuri.

 “Usiangalie mambo ya nyuma, angalia nafasi ya sasa unayopewa na Mungu na uifanyie kazi. Jihadhari na watu wanaokuja maisha mwako, wako wanaokuja kukuongezea thamani lakini wengine wanakuja ili kukufanya uwe dhaifu zaidi,” aliwaonya.

 Naye Mchungaji Mathew Sasali wa Kanisa la TAG Mbeya aliwataka wanavyuo hao wajitambue nafsi zao na kubaini ni picha gani ambazo zimechorwa maishani mwao kama kweli wanataka kusonga mbele maishani mwao.

 “Kuna watu waliambiwa hutafaulu kwa sababu katika ukoo wenu hakuna msomi, au fulani hutaolewa kwa sababu katika familia yenu hakuna aliyewahi kuolewa. Hizo zote ni picha zinazochorwa kwenye maisha ya watu na kuwazuia kufikia malengo wanayotamani kuyapata maishani mwao,” alisema.

 “Kama hujagundua kuwa kuna picha imechorwa maishani mwako ni lazima tu itakutesa. Hiyo picha inatabiri ni vita ya aina gani unapigana nayo. Na usipoifuta hiyo picha, huwezi kutoka kwenye maisha uliyonayo… iwe ni ulevi, uzinzi, uvivu, na kadhalika,” alisema.

 Alisema njia pekee ni kuibadilisha na kupambana na picha iliyowekwa mbele ya maisha yao. “Picha iliyo mbele yako siyo ile ambayo Mungu ameileta mbele yako. Taifa la Israel lisingeweza kwenda mbele kama picha nyingine isingechorwa mbele yao ambayo ilibadilishwa na Yoshua na Kaleb,” alisisitiza.

 Ninawasihi tuchane picha zilizoletwa mbele yetu, iwe na ndugu, marafiki, wanaukoo au wachawi. Tuchukue hatua na kuikataa picha iliyo mbele yetu ambayo iko nje ya mpango wa Mungu. Fahamu zetu zikifunguka na kuiona picha  ya Mungu, ndipo tutaanza kuchanua na kufanikiwa,” alisema.

 Katika Campus Night hiyo ambayo ilihudhuriwa na wanavyuo zaidi ya 5,000, yalifanyika pia maombi kwa ajili ya vijana wote wa Tanzania, uchaguzi wa Serikali za Mitaa, Uchaguzi Mkuu wa 2015 pamoja na mchakato wa Katiba Inayopendekezwa.

 Wanavyuo hao wa dini mbalimbali wanatoka vyuo vikuu vya Dodoma (UDOM), St. John’s, Vyuo vya Mipango, Madini, Mirembe, Hombolo, Chuo cha Elimu ya Biashara (CBE) na vyuo vya ualimu vya Mitumba na Capital.

SERIKALI KUUNDA TIMU KUTATUA MGOGORO WA KITETO – PINDA

unnamed

Waziri Mkuu, Mizengo Pinda  akizungungumza na Askofu Mpya wa Dayosisi ya Centra Tanganyika,Dkt. Dickson Chilongani (kulia) na Askofu  Mkuu wa Kanisa la Anglican Tanzania , Dkt. Jacob Chimeledya  katika Ibada ya kumweka wakfu Askofu  Chilongani kwenye Kanisa Kuu la Anglican mjini Dodoma Novemba 23, 2014, (Picha na Ofisi ysa Waziri Mkuu)

………………………………………………………………………………………

 WAZIRI MKUU Mizengo Pinda amesema Serikali imeamua kuunda timu ya watu 10 kutoka kada tofauti wakiwemo viongozi wa dini ambao watapewa jukumu la kufanya kazi ya usuluhishi kwenye vijiji vyenye migogoro baina ya wafugaji na wakulima wilayani Kiteto mkoani Manyara.

 Ametoa kauli hiyo leo mchana (Jumapili, Novemba 23, 2014) wakati akiwasilisha salamu za Serikali kwenye ibada ya kumweka wakfu Askofu wa sita wa Dayosisi ya Central Tanganyika ya Kanisa la Anglikana Tanzania, Dk. Dickson Chilongani iliyofanyika kwenye Kanisa Kuu la Roho Mtakatifu, mjini Dodoma.

 Waziri Mkuu ambaye kwenye ibada hiyo alikuwa mgeni rasmi kwa niaba ya Rais Jakaya Kikwete aliyeko nje ya nchi kwa matibabu alisema: “Hali ya Kiteto ni changamoto kama alivyosema Askofu Mkuu, Dk. Chimeledya lakini inahitaji ufumbuzi kutoka kwa wadau tofauti na siyo Serikali peke yake… inataka Serikali, wananchi, vyombo vya dola lakini pia na Kanisa lazima lihusishwe ili kujenga upya maadili ya jamii.

 “Ukiwa na kundi kubwa la watu ambao hawamwogopi Mungu ni tatizo. Na hii ndiyo iliyoko kule. Watu wanauana kwa sababu ya hasira, ni hasira gani hiyo inayokufanya usiogope kutoa roho ya mwenzako,” alihoji.

 Alisema timu itakayoundwa itapewa jukumu la kufanya usuluhishi na kupata maridhiano (reconciliation) kijiji kwa kijiji huku ikipeleka ujumbe wa amani. “Tunataka kutumia Kiteto kama mradi wa majaribio (pilot project) kwenye suala la kutafuta amani kwenye maeneo kama haya,” alisema Waziri Mkuu.

 Alisema wilaya ya Kiteto inaingiliana na mikoa mitano ambayo ni Tanga (Kilindi), Morogoro (Gairo); Dodoma (Kongwa) Manyara (Simanjiro) na Arusha (Monduli) hali ambayo inachangia kuwepo na muingilianio mkubwa wa kijamii.

 Waziri Mkuu alitaja hatua nyingine zitakazochukuliwa na Serikali kuwa ni kupima ardhi inayogombewa yenye ukubwa wa hekta 133,000 na kuigawa kwa wafugaji ili wafuge kwa mtindo wa ranchi na inayobakia igawiwe kwa wakulima. Vilevile, Waziri Mkuu alisema idadi ya vituo vya polisi itaongezwa kwenye miji midogo badala kutegemea kituo kimoja tu cha polisi kilichopo Kibaya.

Alikuwa akijibu hoja iliyotolewa na Askofu Mkuu wa Kanisa hilo, Dk. Jacob Chimeledya ambaye alisema Serikali ina wajibu wa kulinda maisha ya kila Mtanzania na kutoa mfano wa wilaya ya Kiteto ambako alisema hakuna amani kwa sababu watu wanauana hovyo.

 Katika hotuba yake ya kumkaribisha Waziri Mkuu, Askofu Chilongani alisema ameanza kukosa usingizi kutokana suala la umaskini na kukosekana mfumo wa pensheni miongoni mwa wachungaji na makasisi wa kanisa hilo hasa wa vijijini ambao alisema hawana kipto cha uhakika.

 “Makasisi na wachungaji hawa wanahudumia Watanzania wote, wanachopata ni kiasi kidogo mno kuweza kuweka kwenye mifuko kama NSSF, bado pia wana mahitaji yao, wanatakiwa wawasomeshe watoto wao… natamani kuwe na mfumo ambao utawawezesha kupata pensheni ili wanapostaafu wajikute hata wana vibanda vya uhakika vya kuishi na familia zao,” alisema na kushangiliwa na mamia ya wachungaji waliohudhuria ibada hiyo.

 Akizungumzia kuhusu uchaguzi wa Serikali za Mitaa, Dk. Chilongani aliiomba Serikali isimamie zoezi hilo liwe huru na la haki na kuhakikisha linaisha kwa amani. “Niwasihi pia Watanzania wenzangu, wawachague viongozi waadilifu, wasiwachague viongozi ambao wanakimbilia uongozi au wenye kudhani kuwa ubunge au udiwani ni halali yao na siyo dhamana kutoka kwa wananchi,” alisema.

SERIKALI YAJIDHATITI KUKABILIANA NA CHANGAMOTO MBALIMBALI KATIKA SEKTA YA ELIMU CHINI.

unnamed
Na Benedict Liwenga, Maelezo-DSM.
SERIKALI imekuwa ikifanya jitihada za dhati katika kukabiliana na changamoto ya kushuka kwa kiwango cha wahitimu wa kidato cha Nne na Sita katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.
Kauli hiyo ilitolewa na Naibu Waziri wa Sheria na Mambo ya Katiba, Mhe. Angellah Kairuki wakati wa Mahafali ya Tisa ya Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere yaliyofanyika 22 Novemba, mwaka huu jijini Dar es Salaam.
Mhe. Kairuki aliwaeleza wahitimu hao kuwa, katika taarifa iliyotolewa na Mkuu wa Chuo hicho inaonyesha kuwa idadi ya wahitimu imepungua kutoka wahitimu 919 mwaka jana, hadi kufikia 689 mwaka huu, hali iiyochangiwa na kushuka kwa kiwango cha ufaulu kwa wahitimu wa vidato hivyo vya Sita na Nne.
Alieleza kuwa, Serikali imefanya juhudi za kukabiliana na tatizo hilo kwa kuanzisha Mikakati mbalimbali ikiwemo; Mpango wa Elimu ya Shule za Msingi, Mpango wa Elimu ya Sekondari, Mpango wa Maendeleo ya Elimu ya Ufundi wa miaka mitano (2013/14-2017/18) pamoja na Mpango wa Matokeo Makubwa Sasa “Big Results Now” (BRN).
Mhe. Kairuki alibainisha kuwa, jitihada hizo zinaonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutatua ufumbuzi wa changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya elimu nchini.
“Ni matumaini yangu kwamba, juhudi hii za serikali zinazaa matunda na zimeanza kujionyesha kwa kupanda kwa kiwango cha ufaulu katika shule zetu za sekondari nchini, hivyo ni dhahiri kuwa kasi ya udahili katika vyuo vyetu itaongezeka halikadhalika na idadi ya wahitimu kwa siku zijazo”, alisema Kairuki.
Aliwaasa wahitimu wa chuo hicho na kuwataka kujiepusha na tabia hatarishi zinazoweza kuwaharibia maisha yao zikiwemo tabia za ngono zembe pamoja na utumiaji wa madawa ya kulevya.
“Ninawasihi mjiepushe na starehe na tamaa zinazoweza kuwaletea matatizo makubwa, tumieni vizuri elimu mliyoipata chuoni hapa kwa kutunza afya zenu, kuzingatia maadili mema na kutawala nafsi zenu, lakini pia jiendelezeni kitaaluma, msiridhike na viwango vya elimu mlivyonavyo”, aliongeza Kairuki.
Naye Mkuu wa Chuo hicho, Profesa Shadrak Mwakalila alisema kuwa katika kutekeleza matakwa ya kisheria, hususani Sheria Namba Sita ya mwaka 2005 ya Chuo hicho, chuo kiliweza kukamilisha ujenzi wa Tawi la chuo cha Mwalimu Nyerere upande wa Zanzibar ambapo jengo moja lenye ghorofa Nne katika eneo la Bububu mjini humo lilizinduliwa rasmi na Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mhe. Dkt. Ali Mohamed Shein siku ya tarehe 18 Mei, 2013 na limeweza kutoa fursa ya kuendesha mafunzo ya ngazi ya Cheti katika Kazi za Vijana na hivi sasa chuo kinatarajia kuongeza programu nyingine za mafunzo katika tawi hilo.
Akizitaja baadhi ya changamoto zinazoikabili chuo hicho alisema kuwa, kuna uhaba mkubwa wa hosteli kwa upande wa chuo cha Kivukoni pamoja na Tawi lake la Zanzibar, pia kumekuwepo na ufinyu wa bajeti ambao unaathiri utekelezaji wa majukumu ya chuo hicho, na matatizo mengine ni mmomonyoko wa ardhi katika fukwe za Bahari ya Hindi unaohatarisha kuangusha baadhi ya majengo ya chuo hicho.
Katika mahafali hayo, jumla ya wahitimu 689 wakiwemo wanawake 400 sawa na asilimia 58.1 na wanawaume 289 sawa na asilimia 41.9 walihitimu elimu yao katika ngazi za Cheti, Stashahada ya Kawaida pamoja na Shahada ya Kwanza.

TASWIRA KATIKA MAHAFALI YA TISA YA CHUO CHA KUMBUKUMBU YA MWALIMU NYERERE DAR ES SALAAM LEO

 

Naibu Waziri wa Sheria na Mambo ya Katiba, Angellah Kairuki (kushoto), akimkabidhi cheti Muhitimu aliyefanya vizuri Shahada ya Kwanza ya Jinsia na Maendeleo, Nyamambara Simon katika Mahafali ya Tisa ya Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere yaliyofanyika Dar es Salaam leo. W apili kulia ni Kaimu Naibu Mkuu wa Chuo, Samwel Lunyelele na Mkuu wa Chuo, Profesa Shadrack Mwakalila.

 Vyeti vikiendelea kutolewa.
 Wimbo wa Taifa ukiimbwa- Kutoka kulia ni Kaimu Naibu Mkuu wa Chuo, Samwel Lunyelele na Mkuu wa Chuo, Profesa Shadrack Mwakalila, Naibu Waziri wa Sheria na Katiba, Angellah Kairuki, Makamu Mwenyekiti wa Bodi ya Chuo, Maryam Abdallah Yusuph na Mjumbe wa Bodi Dk.Terezya Huvisa (MB).
 Mbunge wa Arusha mjini, Godbless Lema (wa pili kushoto), naye alikuwepo na waalikwa wengine.
 Wahitimu wakiwa kwenye mahafali hayo.
 Ndugu jamaa na marafiki wa wahitimu hao wakiwa kwenye sherehe hizo.
 Mwanahabari, Msuya Selemani (katikati), akiwa na wanafunzi wenzake baada ya kuhitimu Shahada ya Kwanza ya Siasa na Uendeshaji wa Maendeleo ya Jamii. 
 Wahitimu wakiwa kwenye mahafali hayo.

 Mwanahabari, Msuya Selemani , akiwa katika mahafali hayo

 Makamu Mwenyekiti wa Bodi ya Chuo, Maryam Abdallah Yusuph, akizungumza katika mahafali hayo.
 Ndugu wa wahitimu hao wakifuatilia matukio mbalimbali katika mahafali hayo.
 Wahitimu wakiwa kwenye mahafali hayo.
 Mjumbe wa Bodi ya Chuo, Dk.Terezya Huvisa MB (kushoto), akitoa shukurani kabla ya kuhitimisha mahafali hayo.
 Wahitimu hawa wakitafakari jambo.
 Wageni waalikwa wakiwa kwenye mahafali hayo.
 Blasi band ya Jeshi la Polisi ikitoa burudani.
 Naibu Waziri wa Sheria na Katiba, Angellah Kairuku akiwaaga wageni waalikwa baada  ya kumalizika kwa mahafali hayo. Kulia ni Mkuu wa Chuo hicho, Profesa Shadrack Mwakalila.
i

Naibu Waziri wa Sheria na Katiba, Angellah Kairuku akiwa katika picha ya pamoja na baadhi ya wahitimu na viongozi wa chuo hicho. (Imeandaliwa na mtandao wa www.habari za jamii.com)

 
Dotto Mwaibale
 
SERIKALI imeendelea kufanya jitihada za dhati  kwa ajili ya kukabiliana na kushuka kwa ufaulu katika vyuo mbalimbali nchini.
 
Hayo yalibainishwa na Naibu Waziri wa Sheria na Mambo ya Katiba, Angela Kairuki wakati akihutubia katika mahafali ya tisa ya katika Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Dar es Salaam leo kwa niaba ya Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Ufundi, Jenister Mhagama ambaye alipaswa kuwa mgeni rasmi katika mahafali hayo.
 
Alisema juhudi hizo za Serikali ni pamoja na Mpango wa Elimu ya Shule za Misingi, Mpango wa Elimu ya Sekondari, Mpango wa Maendeleo ya Elimu ya Ufundi wa miaka Mitano 2013-2014 na 2017-2018 na Mpango wa Matokeo Makubwa sasa (BRN)
 
“Jitihada hizi zinaonesha dhamira ya dhati ya Serikali katika kutafutia ufumbuzi changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya elimu nchini.
 
Kairuki alisema juhudi za Serikali zimeanza kuzaa matunda na kujionesha kwa kupanda kwa kiwango cha ufaulu katika shule za Sekondari nchini.
 
Aliongeza kuwa bajeti finyu ya chuo hicho ni changamoto ambayo ipo katika vyuo mbalimbali vinavyo milikiwa na serikali nchini na kuwa lengo la Serikali ya awamu ya nne ni kuimarisha vyuo vya elimu ya juu ili viweze kutoa elimu iliyobora.
 
Mkuu wa chuo hicho, Profesa Shadrak Mwakalila alisema changamoto kubwa ya chuo hicho ni pamoja na tatizo la uhaba wa hosteli katika chuo hicho cha Kivukoni na Tawi la chuo hicho Zanzibar hivyo kuwafanya wanafunzi kuishi uraiani.
 
Alisema katika Kampasi ya Kivukoni, chuo kinahosteli tatu zenye uwezo wa kuchukua jumla ya wanafunzio 480.
 
“Katika mwaka wa masomo wa 2013/2014 wanafunzi walioishi kwenye hosteli za chuo nio wanaume 214 na wanawake 266” alisema Mwakalila.
 
Aliongeza kuwa katika mwaka wa masomo wa 2013/2014 jumla ya wanafunzi 998 sawa na asilimia 67.57 ya wanafunzi 1478 waliishi nje ya chuo na kuwa idadi zaidi ya wanafunzi wanaoishi nje ya chuo inategemewa kuongeza mwaka hadi mwaka.
 
Katika mahafali hayo jumla ya wahitimu 689 walitunikiwa cheti, Stashahada ya Kawaida na Shahada ya Kwanza ambapo wanawake ni 400 sawa na asilimia 58.1 na wanaume ni 289 sawa na asilimia 41.9.
 
Mwaka huu kuna upungufu wa wahitimu 231 sawa na asilimia 25.03 ukilinganisha na mwaka jana ambapo walikuwa 919.

MAADHIMISHO YA SIKU YA UKIMWI DUNIANI KUFANYIKA KITAIFA MKOANI NJOMBE

tacaids - 1

Mwenyekiti Mtendaji wa Tume ya Taifa ya kudhibiti Ukimwi Tanzania (TACAIDS) , Dkt. Fatma Mrisho akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maadhimisho ya Siku ya Ukimwi duniani yatakayofanyika kitaifa mkoani Njombe kuanzia Novemba 24, 2014 na kufikia kilele chake Desemba 1, 2014.

Na Beatrice Lyimo na Aron Msigwa- MAELEZO, Dar es salaam.
Maadhimisho ya siku ya UKIMWI Duniani kwa mwaka 2014 kitaifa yanatarajiwa kufanyika mkoani Njombe kuanzia tarehe 24 mwezi huu hadi tarehe  moja  Desemba.
Hayo yamesemwa leo na Mkurugenzi Mtendaji wa Tume ya Taifa ya kudhibiti UKIMWI (TACAIDS) Dkt. Fatma Mrisho wakati akiongea na waandishi wa habari katika ukumbi wa mikutano uliopo makao makuu ya tume hiyo jijini Dar es Salaam.
Dkt. Mrisho alisema kauli mbiu ya maadhimisho hayo ni “Tanzania bila maambukizo mapya ya Virusi Vya Ukimwi (VVU), Vifo vitokanavyo na UKIMWI, Ubaguzi na unyanyapaa inawezekana.
“Kauli mbiu hii inalenga kutoa msukumo wa utekelezaji wa mikakati mbalimbali ya kudhibiti UKIMWI kitaifa na kimataifa ili kufikia azma ya sifuri tatu zinazomaanisha maambukizi mapya sifuri, vifo vitokanavyo na UKIMWI sifuri na unyanyapaa sifuri ifikapo mwaka 2018”.
Kauli mbiu hii pia inahimiza utekelezaji wa dhati wa malengo ya Maendeleo ya Milenia na maazimio yaliyowekwa kwenye mkutano maalumu wa Umoja wa Mataifa kuhusu UKIMWI uliofanyika mwaka 2001 nchini Marekani”, alisema Dkt. Mrisho.
Alisema kipaumbele cha maadhimisho ya mwaka huu ni upimaji wa hiari wa VVU na ushauri nasaha, na kutoa  wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi ili wapate huduma hii muhimu.
Aidha Mkurugenzi huyo aliwataka wananchi kuadhimisha siku hiyo kwa njia ya makongamano, kumbukumbu za waliofariki kwa UKIMWI, midahalo, mikutano ya wazi, vipindi kupitia vyombo vya habari, kutembelea na kutoa misaada kwa watoto yatima na wanaougua ugonjwa huo  na kutoa elimu inayohusu kujikinga na maambukizi.
Akizungumzia kuhusu upatikanaji wa dawa za kupunguza makali ya ugonjwa wa UKIMWI Mkurugenzi wa Sera, Mipango na Utafiti wa TACAIDS Dkt. Raphael Kalinga alisema dawa hizo hutolewa  bila malipo kwa wahitaji wanaostahili kuzipata hii ni kulingana na mfumo wa utoaji kwa wahitaji.
“Kuna baadhi ya wagonjwa hulazimisha kupewa dawa za kupunguza makali ya virusi vya UKIMWI ingawa kinga zao bado zinamudu kukabiliana na tatizo hilo wakati si sahihi kufanya hivyo. Kwani wanaostahili kupata dawa hizo ni wale ambao kinga zao zipo  chini”, alisema  Dkt. Kalinga.
Maadhimisho ya wiki hiyo yataenda sambamba na maonyesho ya shughuli za wadau wa udhibiti UKIMWI nchini na kongamano la kitaifa la kutathimini hali  na mwelekeo wa udhibiti  wa ugonjwa huo.

Mradi wa Ujenzi wa nyumba za gharama Nafuu Igunga NHC waanza kwa kasi

DSC01702

Mkurugenzi wa Usimamizi wa Mikoa na Utawala wa Shirika la Nyumba la Taifa (NHC) , Raymond Mndolwa akikagua eneo la mradi wa nyumba za gharama nafuu Igunga mkoani Tabora.

DSC01705

Mkurugenzi wa Usimamizi wa Mikoa na Utawala wa Shirika la Nyumba la Taifa (NHC) , Raymond Mndolwa akikagua eneo la mradi wa nyumba za gharama nafuu Igunga mkoani Tabora

DSC01706

Mkurugenzi wa Usimamizi wa Mikoa na Utawala wa Shirika la Nyumba la Taifa (NHC) , Raymond Mndolwa akikagua eneo la mradi wa nyumba za gharama nafuu Igunga mkoani Tabora

DSC01738

Mkurugenzi wa Usimamizi wa Mikoa na Utawala wa Shirika la Nyumba la Taifa (NHC) , Raymond Mndolwa akikagua mradi wa nyumba za gharama nafuu Isikizya mkoani Tabora kushoto kwake ni Meneja wa NHC Mkoa wa Tabora Erasto Chilambo.

DSC01786

Mkurugenzi wa Usimamizi wa Mikoa na Utawala wa Shirika la Nyumba la Taifa (NHC) , Raymond Mndolwa akikagua nyumba zilizofanyiwa matengenezo mkoani Tabora hivi karibuni sambamba na Meneja wa NHC Mkoa wa Tabora Erasto Chilambo.

NHC yawapiga msasa Wakuu wa Mikoa juu ya mpango wake wa kuboresha ajira kwa vijana

Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano ya Umma na Huduma kwa Jamii, Susan Omari akitoa mada kwenye Kongamano la Wakuu wa Mikoa Kuhusu changamoto ya ajira kwa vijana lililokuwa na kaulimbiu ” Ni wakati wa kuwawezesha vijana” lililofanyika Novemba 19-20 Novemba 2014 kwenye kituo cha mikutano St Gaspar, Dodoma

Bango linaloelekeza Kongamano la Wakuu wa Mikoa Kuhusu changamoto ya ajira kwa vijana lililokuwa na kaulimbiu ” Ni wakati wa kuwawezesha vijana” lililofanyika Novemba 19-20 Novemba 2014 kwenye kituo cha mikutano St Gaspar, Dodoma

 Bango linaloelekeza Kongamano la Wakuu wa Mikoa Kuhusu changamoto ya ajira kwa vijana lililokuwa na kaulimbiu ” Ni wakati wa kuwawezesha vijana” lililofanyika Novemba 19-20 Novemba 2014 kwenye kituo cha mikutano St Gaspar, Dodoma

 Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Said Meck Sadick na Mkuu wa Mkoa wa Manyara Elaston Mbwilo wakifuatilia jambo kwnye Kongamano la Wakuu wa Mikoa Kuhusu changamoto ya ajira kwa vijana lililokuwa na kaulimbiu ” Ni wakati wa kuwawezesha vijana” lililofanyika Novemba 19-20 Novemba 2014 kwenye kituo cha mikutano St Gaspar, Dodoma

Baadhi ya washiriki wakifuatilia jambo kwnye Kongamano la Wakuu wa Mikoa Kuhusu changamoto ya ajira kwa vijana lililokuwa na kaulimbiu ” Ni wakati wa kuwawezesha vijana” lililofanyika Novemba 19-20 Novemba 2014 kwenye kituo cha mikutano St Gaspar, Dodoma

 Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Said Meck Sadick na Mkuu wa Mkoa wa Manyara Elaston Mbwilo wakifuatilia jambo kwnye Kongamano la Wakuu wa Mikoa Kuhusu changamoto ya ajira kwa vijana lililokuwa na kaulimbiu ” Ni wakati wa kuwawezesha vijana” lililofanyika Novemba 19-20 Novemba 2014 kwenye kituo cha mikutano St Gaspar, Dodoma

Waziri Mkuu Mizengo Kayanza Peter Pinda akikaribishwa na Waziri wa Kazi na Ajira, Gaudensia Kabaka kwenye Kongamano la Wakuu wa Mikoa Kuhusu changamoto ya ajira kwa vijana lililokuwa na kaulimbiu ” Ni wakati wa kuwawezesha vijana” lililofanyika Novemba 19-20 Novemba 2014 kwenye kituo cha mikutano St Gaspar, Dodoma

TANTRADE NA TAASISI YA GLOBAL EDUCATION LINK LTD KUFANYA MAONESHO YA ELIMU DESEMBA 10-14-2014 JIJINI DAR ES SALAAM

 Mkurugenzi Mkuu wa Tan Trade,  Jacqueline Maleko.(Imeandaliwa na mtandao wa www. habari za jamii.com)

 
 Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania (TanTrade), Jacqueline Maleko (katikati), akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari Dar es Salaam leo, kuhusu Maonesho ya Kwanza ya Kimataifa ya Elimu yatakayofanyika kuanzia Desemba 10 hadi 14, 2014 katika Uwanja wa  Maonesho wa Mwalimu JK. Nyerere Barabara ya Kilwa. Maonesho hayo yanafanywa na TanTrade kwa kushirikiana na Taasisi ya Global Education Link Ltd. Kulia ni Mkurugenzi wa Maendeleo ya Biashara za Ndani Tanzania, Edwin Rutageruka na Mkuu wa Taasisi ya Global Education Link Ltd, Abdulmalic Mollel. 
 Wanahabari wakichukua taarifa kuhusu maonesho hayo.
Wanahabari wakichukua taarifa kuhusu maonesho hayo.
 
Dotto Mwaibale
 
WASHIRIKI zaidi ya 500 na watembeleaji 350,000 kutoka ndani na nje ya nchi wanatarajiwa kushiriki katika maonyesho ya kwanza ya kimataifa ya elimu nchini (TIEE).
 
Akizungumza Dar es Salaam leo,  Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Global Education Link Ltd  Abdulmalik Mollel alisema, maonyesho hayo yanaandaliwa na kuratibiwa na taasisi yake kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu (Tamisemi), Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi pamoja na Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania (Tan Trade).
 
Alisema lengo kuu la maonesho hayo ni kuwatambulisha wadau wote wa masuala wa elimu ili kuweza kutoa huduma kwa wananchi kwa pamoja na kuwaelimisha juu ya mambo muhimu yaliyopo katika kila sekta.
 
“Maonesho haya yataleta manufaa makubwa na changamoto chanya hasa katika kuongeza ushindani kwenye sekta ya elimu ambayo itasaidia mpango wa matokeo makubwa sasa (BRN),” alisema.
 
Mollel alisema baadhi ya faida za kushiriki maonyesho hayo ni kutengeneza ushindani wa bidhaa ya elimu katika sekta hiyo pamoja na wananchi kupata fursa ya kuchagua kozi na kuzielewa kabla ya kufanya maamuzi yao ya mwisho.
 
Aidha Mollel alisema maonyesho hayo yatawalenga wanafunzi wote kuanzia ngazi ya shule ya msingi, sekondari pamoja na wanafunzi kutoka katika vyuo mbalimbali vilivyopo hapa nchini.
 
Kwa upande wake Mkurugenzi Mkuu wa Tan Trade,  Jacqueline Maleko alisema ili kuweza kufanya vizuri katika mambo mbalimbali yanayohusu biashara ni lazima kuwa na elimu ya kutosha, hivyo maonyesho hayo yatawasaidia wanafunzi kupata elimu bora itakayowasaidia kufanya biashara zao kwa umakini.
 
“Kama sekta ya elimu atutaijengea mazingira mazuri, hapo baadae tutapata mafarakano makubwa kwani tutakuwa na wimbi kuwa la watu ambao awajasoma na iweleweke kuwa mataifa wenzetu wanapata nafasi mablimbali za kazi kwa sababu wanajitanza lakini sisi tunavyo vyuo vikubwa na vizuri tunashindwa kuvitangaza.” alisema.
 
Hata hivyo Maleko amewataka wanafunzi pamoja na wazazi kujitokeza kwa wingi katika maonyesho hayo ambayo yataanza rasmi tarehe 10 hadi 14 desemba katika uwanja wa maonyesho wa Mwalimu Nyerere Dar es Salaam. (Imeandaliwa na mtandao wa www. habari za jamii.com)
 

UTAFITI WA POLISI JAMII UMEONYESHA MAFANIKIO MAKUBWA

picha no 1

Katibu Mkuu wa Wizara ya mambo ya ndani ya nchi Mbaraka Abdual wakili, akizindua chapisho la tathmini ya Polisi Jamii nchini,hafla hiyo ilifanyika jana Makao Makuu ya Polisi Jijini Dar es Salaam. Picha Alexander Mpeka – Jeshi la Polisi

3 (2)

Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya ndani ya nchi Bw.Mbaraka Abdualwakil, Mwakililishi wa Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano Sayansi na Teknolojia ambaye ni Mkurugenzi wa utawala na rasilimali watu, Bi Selina Lyimo wakiwa Naibu Inspekta Jenerali wa Polisi Abdulrahaman Kaniki pamoja timu iliyoshiriki katika utafiti wa tathmini ya Polisi jamii. Picha na Alexander Mpeka – Jeshi la Polisi.

Na Tamimu Adam – Jeshi la Polisi

Jeshi la Polisi nchini  limetakiwa kutumia matokeo ya utafiti  wa tathmini ya Polisi Jamii  uliofadhiliwa na Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kupitia Tume ya taifa ya Sayansi na teknolojia( COSTECH) katika kuboresha mkakati wa Polisi jamii ili kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao kwani matokeo hayo yana manufaa makubwa katika kubaini, kuzuia, na kutanzua uhalifu na kero mbalimbali katika jamii.

Hayo yalisemwa na Mkurugenzi wa Utawala na Rasilimali watu Bi. Selina Lymo  kwa niaba ya  Katibu  Mkuu wa  Wizara ya Mawasiliano, Sayansi  na teknolojia wakati wa hafla ya kukabidhi chapisho la  utafiti  wa matokeo ya tathmini ya Polisi jamii  nchini kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi Bw. Mbaraka Abdulwakili .

Kwa upande wake Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya ndani ya nchi Bw. Mbaraka  Abdulwakili alisema atahakikisha utafiti huo unafanyiwa kazi ipasavyo na amewataka watendaji wa Jeshi la Polisi kutumia utafiti huo katika kuimarisha usalama wa raia na mali zao kwa kuwa askari waliopo hawatoshi na Polisi jamii imeonyesha  mafanikio makubwa katika kuzuia vitendo vya uhalifu na wahalifu.

Naye, Mtaalum Mwelekezi wa Utafiti wa Tathmini ya Polisi Jamii ambaye pia ndiye Mtafiti Mkuu   Dkt  Haji Semboja alisema kuwa utafiti huo ulifanyika katika kanda saba ambapo matokeo ya utafiti huo yanaonesha kuwa uhusiano wa kiutendaji baina ya wananchi na Jeshi la Polisi umeboreshwa kwa kiwango kikubwa kupitia dhana ya Polisi jamii.

Alisema kuwa jambo hilo linasaidia katika kutengeneza mazingira ya amani na hivyo shughuli nyingine za kiuchumi  na kijamii zinaweza kuendelea kufanyika bila hofu na kwa uhakika wa ulinzi na usalama.

Aliongeza kuwa, utafiti huo umeonyesha kwamba, watu wengi wanaamini kuwa, matokeo ya kuanzishwa kwa Polisi jamii katika maeneo yao  kuna mafanikio makubwa katika kuhimiza na kutia moyo uvumbuzi wa njia mpya za kukabiliana na vitendo vya uhalifu ambapo wananchi wamekuwa wakihimizwa utoaji wa taarifa za uhalifu kupitia njia mbalimbali ikiwemo njia ya ujumbe mfupi.

 Naye, Naibu Inspekta Jenerali  wa Polisi, Abdulrahman Kaniki aliipongeza timu nzima iliyofanya utafiti huo na kusema kuwa Jeshi la Polisi kama watekelezaji wakuu wa Programu ya maboresho  yaliyojikita katika mihimili mikuu mitatu ambayo ni Weledi, Usasa na Polisi jamii,  wanatambua na kuthamini kazi nzuri iliyofanywa na watafiti hao na amewaomba kuangalia namna wanavyoweza kufanya utafiti katika mihimili  mingine miwili iliyobaki ambayo ni Usasa na Weledi ili Jeshi  Polisi  liweze kuwa na tathimini halisi ya Maboresho yake.

Kwa upande wake, Mwakilishi wa Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia (COSTECH) Dr. Flora Tibazarwa alisema kuwa madhumuni ya mpango wa utafiti huo yalikuwa ni kuimarisha uhusiano baina ya  Jeshi la Polisi na wananchi katika kuzuia na kutatua matatizo ya jamii, msisitizo ukiwa kuzuia uhalifu kabla haujatokea.

Aliongeza kuwa matokeo ya utafiti huo yatawasaidia watunga sera na watoa maamuzi kutoa maamuzi na kutunga sera mbalimbali za usalama wa raia na mali zao kwa faida ya taifa letu.

KILEO ON CYBERSECURITY

Itakumbukwa katika mkutano uliofanyika  mapema mwezi huu  jijini “CAIRO” hofu ya ukuwaji wa uhalifu mtandao unaoweza kurudisha nyuma uchumi wa mataifa ya Afrika  ulipata kujadiliwa kwa kina huku nchi ya Misri ikionyesha washiriki wa mkutano huo jitihada inayoendelea nayo katika kukabiliana na uhalifu mtandao.
Ime ripotiwa na Mtandao wa“MGAFRICA” kuhusiana na kilichojiri katika mkutano uliokamilika jijini Johannesburg, Afrika kusini wa maswala ya usalama mitandao ambapo Bara la Afrika limetabiriwa kuwa na ukuaji wa uhalifu mtandao kutokana na mikakati daifu ya kujiweka salama huku ikiwapatia wahalifu mtandao urahisi mkubwa wa kuleta maafa siku za usoni.
Kumeendelea kuwa na wimbi kubwa la uhalifu mitandao ingawa jitihada za kukabiliana na uhalifu huo zimeendelea  kugharimu mataifa mengi hivi sasa. Mataifa yamekua yakiwekeza kwenye maswala ya usalama mitandao lakini bado wahalifu mtandao wameonekana kuendelea kutamba.
Mkutano huo wa maswala ya  usalama mitandao uliangazia kwa karibu  sababu za ukuaji wa uhalifu mtandao na nini kifanyike kwa mataifa ili kuweza kupiga hatua ya kubaki salama kimtandao. Wataalam wa maswala Mtandao kutoka katika mataifa mbali mbali walikutana  kuyajadili mambo hayo kama ifuatavyo:-
Swala la kukuza uwelewa kwa watumiaji mtandao kuhusu matumizi salama ya mitandao lilionekana bado ni changmoto katika mataifa mengi. Na njia rafiki za kuhakiki kampeni hii ya kuamasisha uma juu ya matumizi salama ilipelekea mambo mengi kuangaziwa macho huku “TOVUTI” maalum kwa ajili ya uelewa wa matumizi salama mitandao ikipata kuzinduliwa.
 

Sheria nazo zilionekana kua changamoto kubwa sana barani Afrika. Kumekua na kusua sua sana kwa sheria mitandao kuanza kufanyiwa kazi huku Wataalam kutoka katika vyombo vya sharia (Mahakama) wakionyesha hali wanayokumbana nayo katika kutolea maamuzi dhidi ya uhalifu mtandao.
Tulipata kufafanua na kueleza usalama mitandao haunabudi kwenda sambamba na sharia zake maalum zinazopaswa kupitiwa mara kwa mara na kuborehwa ili kuendana na wakati. Bila kufanya hivyo hali ya wahalifu mtandao kufanya matukio na kutopatiwa adhabu stahiki itaendelea kuchangia ukuaji wa uhalifu huu.
Swala la Uhaba wa wataalam nalo halikubaki nyuma. Mjadala mkubwa uliangazia jitihada mbali mbali za mataifa zinazofanywa ili kuweza kuwa na wataalam wakutosha wenye uwezo sahihi wa kujua namna ya kudhibiti, kukabiliana na kuzuia uhalifu mtandao.
Ushirikiano katika maswala ya usalama mitandao kuanzia ngazi ya kitaifa kibara na kimataifa ilionekana bado ni changamoto kubwa sana ambayo bado ku safari ndefu kuhakiki tunafikia malengo. Njia rafiki ya kuhakiki tunakua na utamaduni wa kushirikiana kuanzia ngazi ya taifa moja moja kabla ya kuvuka mipaka ilisisitizwa kufanyiwa kazi ili kurahisisha vita dhidi ya uhalifu mtandao.
Wataalam mbali mbali walipata fursa ya kuonyesha kwa vitendo gunduzi mpya za kisasa zenye kurahisisha uwezo wa kubaini, kuzuia na kukabiliiana na uhalifu mtandao ambapo kila gunduzi ilipata kujadiliwa kwa kina ili kuweza kuleta tija dhidi ya mapambano na uhalifu mtandao.
Mataifa na vikundi mbali mbali pia vilipata fursa ya kuonyesha takwimu mbali mbali za maswala ya uhalifu mtandao na njia mbazo mataifa hayo yameendelea kukabiliana na wimbi kubwa la wahalifu mtandao. Mjadala mkubwa katika kuzikosoa na kurekebisha jitihada hizo ulipata kuonekana wenye malengo madhubuti ya kuwa na bara salama kimtandao.
Pali angaziwa pia vifaa mbali mbali vya kiusalama mitandao ambapo vimeendelea kutumika ipasavyo kuhakiki uhalifu mtandao unakabiliwa ipasavyo. Huku pakitolewa baadhi ya vifaa hivyo kwa washiriki ili kuweza kuongeza tija kwenye mapambano dhidi ya uhalifu mtandao katika mataifa mbalimbali barani Afrika.